Välkommen till Lindesbergs lasarett

Vi är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss finns en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.

  • Synpunkter på vården
  • 1177 Vårdguiden

Medarbetare på akutmottagningen

Information från landstinget

Öppen föreläsning om långvarig smärta

Måndagen den 8 september kl. 18 arrangerar Lindesbergs lasaretts Smärtenhet en föreläsning.

 

Lindesbergsforskare får 1,7 miljoner från Kampradstiftelsen

Forskningsprojektet ”Munhälsa, ätande och vårdkvalitet bland äldre personer i korttidsvård” var ett av två projekt från Örebro län som fick del av vårens forskningsanslag från Kampradstiftelsen. I forskargruppen ingår Eva Carlsson som är utvecklingschef på Lindesbergs lasarett.

Fler parkeringsplatser vid Lindesbergs lasarett

Torsdagen den 4 september påbörjas asfalteringen av besöks- och patientparkeringen. Det kommer att skapas ett trettiotal nya parkeringsplatser vid sjukhuset.

Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

Lindesbergs lasarett erbjuder följande vårdtjänster i Mina vårdkontakter:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss