Kultur

Landstinget arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Örebro läns landsting har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Kulturenheten på landstinget jobbar på uppdrag av nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar landstinget till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • Landstingets kulturpris 2014 till Alexandra Royal

  Publicerat den 30 oktober 2014

  ”För stort engagemang och stora insatser för teckenspråksområdet. Med en smittande positiv entusiasm har Alexandra Royal haft en avgörande betydelse för att få den teckenspråkiga och den hörande...

 • Kulturenheten i panelsamtal på Bok & bibliotek

  Publicerat den 9 oktober 2014

  Den 20 november fyller FN's barnkonvention 25 år. Barnkonventionens kvartssekel uppmärksammades i ett panelsamtal på Bok och Bibliotek i Göteborg i september, och kulturenhetens Sylvia Blomberg...

 • Ät frukost och diskutera kultur - samtidigt

  Publicerat den 8 oktober 2014

  I höst börjar landstinget med kulturfrukostar för att främja utveckling av struktur och samarbete i länet. Frukostarna är kostnadsfria och hålls på Scandic Grand Hotel, Örebro. Tema Dans Fredag 17...


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 17 december 2014

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.orebroll.se/kultur