Kultur och ideell sektor

Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Region Örebro län har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar Region Örebro län till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • Kulturutbudsdag i Örebro 19 mars

  Publicerat den 28 januari 2015

  Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. Kom och möt ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Årets...

 • Landstingets kulturpris 2014 till Alexandra Royal

  Publicerat den 30 oktober 2014

  ”För stort engagemang och stora insatser för teckenspråksområdet. Med en smittande positiv entusiasm har Alexandra Royal haft en avgörande betydelse för att få den teckenspråkiga och den hörande...

 • Kulturenheten i panelsamtal på Bok & bibliotek

  Publicerat den 9 oktober 2014

  Den 20 november fyller FN's barnkonvention 25 år. Barnkonventionens kvartssekel uppmärksammades i ett panelsamtal på Bok och Bibliotek i Göteborg i september, och kulturenhetens Sylvia Blomberg...


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 27 januari 2015

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.orebroll.se/kultur

Kontakt

Rikard Åslund
Områdeschef Kultur & ideell sektor
0706-50 45 55

Lena Adem
Kulturstrateg och utredare
0727-01 71 37

Daniel Eriksson
Utvecklingsledare - kultur
019-602 72 47
0706-92 72 47

Mona Hedfeldt
Utvecklingsledare - ideell sektor
019-602 75 09

Sofia Thunarf
Administrativ sekreterare - kultur
0703-93 06 90

Nämnden för regional tillväxt

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn