Kultur

Landstinget arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Örebro läns landsting har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Kulturenheten på landstinget jobbar på uppdrag av nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar landstinget till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • Kultursamtal i länets kommuner inför valet

  Publicerat den 23 april 2014

  Intresseorganisationen The Art of Sweden, Örebro länsteater och Örebro läns landsting genomför en länsturné med "Kultursamtal inför valet” i samtliga 12 kommuner i Örebro län. I vissa av länets...

 • Lena Adelsohn Liljeroth besöker Örebro

  Publicerat den 26 mars 2014

  Fredagen den 28 mars besöker kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Örebro stadsbibliotek. Representanter är inbjudna från Örebro stadsbibliotek, SISU och länsbiblioteket för att samtala om...

 • Kulturturné i länets skolor

  Publicerat den 26 mars 2014

  Under hösten 2014 genomför landstingets kulturenhet en länsturné med syfte att presentera vad kulturen kan erbjuda skolan. Kulturenheten i samarbete med representant från skolan vill träffa...


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 22 april 2014

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.orebroll.se/kultur