Kultur

Landstinget arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Örebro läns landsting har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Kulturenheten på landstinget jobbar på uppdrag av nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar landstinget till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • Länsbibliotekarie blir bibliotekschef i Örebro kommun

  Publicerat den 19 augusti 2014

  Länsbibliotekarie Peter Alsbjer blir ny bibliotekschef i Örebro kommun i höst. Sedan 2001 har Peter arbetat som länsbibliotekarie på Länsbiblioteket i Örebro län. Han har en lång och gedigen...

 • Upplev konst i Örebro län i sommar

  Publicerat den 27 juni 2014

  I juni gavs en guide till konstupplevelser i länet ut. Katalogen, som innefattar närmare trettio utställningsplatser, är skapad för att underlätta möjligheten att upptäcka konsten i länet. Den är...

 • Guldregn! 600 000 till två läsfrämjande projekt!

  Publicerat den 5 juni 2014

  Läsfrämjande arbete bland barn och unga är den gemensamma nämnaren för de två projekt, Läs bro' och Läs-kickar, som Länsbiblioteket får vardera 300 000 kronor för


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 22 april 2014

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.orebroll.se/kultur