Kultur

Landstinget arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Örebro läns landsting har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Kulturenheten på landstinget jobbar på uppdrag av nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar landstinget till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • Kulturenheten i panelsamtal på Bok & bibliotek

  Publicerat den 9 oktober 2014

  Den 20 november fyller FN's barnkonvention 25 år. Barnkonventionens kvartssekel uppmärksammades i ett panelsamtal på Bok och Bibliotek i Göteborg i september, och kulturenhetens Sylvia Blomberg...

 • Ät frukost och diskutera kultur - samtidigt

  Publicerat den 8 oktober 2014

  I höst börjar landstinget med kulturfrukostar för att främja utveckling av struktur och samarbete i länet. Frukostarna är kostnadsfria och hålls på Scandic Grand Hotel, Örebro. Tema Dans Fredag 17...

 • Länsbibliotekarie blir bibliotekschef i Örebro kommun

  Publicerat den 19 augusti 2014

  Länsbibliotekarie Peter Alsbjer blir ny bibliotekschef i Örebro kommun i höst. Sedan 2001 har Peter arbetat som länsbibliotekarie på Länsbiblioteket i Örebro län. Han har en lång och gedigen...


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 8 oktober 2014

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.orebroll.se/kultur