SPRIDA kommunikationscenter

SPRIDA kommunikationscenter är en verksamhet inom Örebro läns landsting, där vår huvuduppgift är att förmedla hjälpmedel inom kommunikation, kognition, läs och skriv till dig som är invånare i länet. Syftet med hjälpmedlen är att underlätta människors möjligheter till aktivitet och delaktighet.

Vi åtar oss även externa uppdrag från andra kommuner, landsting, företag, Försäkringskassan med flera.

Vi ger råd, provar ut, utbildar, utvecklar hjälpmedel och metoder för dig som har:

  • nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga
  • nedsatt kognitiv och språklig förmåga
  • talsvårigheter

Vi är totalt 20 medarbetare inom följande yrkesgrupper:

  • anpassningslärare
  • arbetsterapeuter
  • datapedagoger
  • logopeder
  • synpedagog
  • tekniker

 


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 16 oktober 2014

Innehållsansvarig: Louise Östman

Publicerad av Kristoffer Pettersson

Kortadress: http://www.orebroll.se/sprida

Kontakt

Besöksadress

Propellervägen 14
702 26 Örebro

Postadress:

Centrum för hjälpmedel
Box 1515
701 15  Örebro

Telefon

019-602 42 00

Texttelefon

019-670 25 02

Fax

019-33 31 27

E-post

SPRIDA

Enhetschef

Michael Söderlind
019-602 42 10