Klinisk utbildning

Inom Örebro läns landsting utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Vi erbjuder de studerande förutsättningar att utveckla och integrera teoretiskt och praktiskt lärande.

Studerande från olika utbildningar får sin kliniska utbildning inom Örebro läns landsting som samarbetar med flera universitet, högskolor och gymnasieskolor. Den studerande ska få en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens.

Att göra sin kliniska utbildning hos oss innebär att delta i vårdarbetet, träna på olika arbetsmoment och att i ett team möta yrkesmässiga förebilder. Vår strävan är att våra yrkeshandledare ska ha tid, kompetens och intresse för uppdraget.

Örebro läns landsting har tillsammans med berörda lärosäten utformat en struktur med stödfunktioner såsom studierektorer, kliniska adjunkter, klinisk lektor, studentansvariga och huvudhandledare. Dessa utgör länkar mellan de olika lärosätena, hälso- och sjukvården och handledare.


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 13 februari 2014

Innehållsansvarig: Kim Thorsen

Publicerad av Ann-Charlotte Persson