Peniscancer

Peniscancer är en förhållandevis ovanlig tumör lokaliserad på förhud, ollon eller penisskaft. I Sverige drabbas cirka 130 män årligen. Sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Den exakta uppkomstmekanismen är oklar, men humant papillomvirus (HPV) är starkt bidragande. Detta är i likhet med exempelvis livmoderhalscancer hos kvinnor.

Behandlingsalternativen var tidigare få, men under de senaste decennierna har de kirurgiska möjligheterna utvecklats. Numera kan många patienter erbjudas organbevarande behandling, exempelvis med laserteknik. I det individuella fallet avgör tumörens typ, lokalisation, omfattning och patientens allmänna hälsotillstånd vilken behandling som är lämplig. Ett urval av dessa behandlingsalternativ beskrivs under sidan lokalbehandling.

Likt andra tumörsjukdomar finns även vid peniscancer en risk för spridning av sjukdomen, vilket då först drabbar lymfkörtlarna i ljumsken. Hur stor risken för spridning är beror på tumörens art, men för att ta reda på om detta föreligger i det enskilda fallet behövs ofta kompletterande kirurgi. Ibland krävs en större operation av lymfkörtlarna i ljumskarna och ibland även i buken. Denna operation medför dessvärre ofta biverkningar. Med en ny teknik, sentinel node, kan man idag identifiera och undersöka enbart den så kallade ”portvaktskörteln”, det vill säga den första lymfkörteln i ljumsken. Detta ingrepp har mycket få biverkningar. Mer information om ovanstående behandlingsalternativ finns under sidan behandling av lymfkörtlar.

På Urologiska kliniken i Örebro har vi en tradition och mångårigt intresse av diagnostik, behandling och forskning kring peniscancer. Vi är stolta över förtroendet att genom åren fått behandla patienter från en lång rad sjukhus i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. 

Vi arbetar i ett multidisciplinärt team inkluderande bland annat läkare från olika specialiteter, sjuksköterskor och kurator. Vi bedriver aktivt forskning kring peniscancer, bland annat beträffande orsaker till sjukdomen, olika behandlingsalternativ och kirurgiska tekniker samt psykologiska faktorer och sexuella följder av diagnos och behandling.


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 10 maj 2012

Innehållsansvarig: Peter Kirrander

Publicerad av Elin Sjödin