Välkommen till Örebro läns landsting

Landstinget är till för länsinvånarna och arbetar främst för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling.
Välkommen till ditt landsting.

  • Region 2015
  • Regionvalet 2014
  • Länstrafiken
  • Länstidningen Tebladet med lättlästa och teckenspråkiga nyheter.
Två kvinnor och en man, iförda arbetskläder representerandes ögonkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Ögonkliniken vid USÖ har mer än 40 000 läkar- och sköterskebesök per år.

Information från landstinget


 
 

Grafisk profil för Region Örebro län

2014-08-28
Den 1 januari 2015 får länsborna lära känna en ny grafisk symbol/logotyp. Då går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i Region Örebro län och de båda organisationernas symboler ersätts av en ny.  


Historisk val till Region Örebro län

2014-08-28
Hälso- och sjukvård och Örebro läns utveckling – det är valets två stora frågor när nu länsborna för första gången får välja regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård, tillväxt och hållbar utveckling i den nya Region Örebro län.

Från Landstingsstyrelsen 28 augusti 2014

2014-08-28
Läs om vad som togs upp på Landstingsstyrelsemötet.

Sprängningsarbeten pågår på USÖ

2014-08-22
En entreprenör arbetar med att spränga på parkeringsytan längs med Södra Grev Rosengatan på USÖ. Sprängningsarbetena, som beräknas pågå i cirka två månader, är en del i det omfattande arbetet med att flytta Södra Grev Rosengatan.

1177 Vårdguiden 


Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss