Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

Region Örebro län är här! Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har gått ihop och blivit region.

Information från landstinget

Planenligt överskott i bokslutet

2015-01-28
Det preliminära bokslutet för Örebro läns landsting 2014 pekar på ett överskott på 246 miljoner kronor. Av dessa är 150 miljoner kronor avsatta till framtida investeringar.
- Det är helt i linje med vår budget, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Resultatet ger oss goda förutsättningar för framtida planerade satsningar. 


Region Örebro läns första fasadskylt är på plats

2015-01-28
I samband med regionstyrelsens första sammanträde, onsdagen den 28 januari, avtäcktes den första fasadskylten för Region Örebro län. Avtäckningen skedde vid en regnig ceremoni för regionstyrelsens ledamöter och ersättare samt intresserade åhörare.

Region Örebro läns satsning på cancervården

2015-01-26
Region Örebro läns satsningar för en bättre cancervård ligger helt i linje med den regionala cancerplanen och den nationella överenskommelse som i dag har slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar bland annat om ett systematiskt arbete för att säkra tillgången till bästa möjliga cancervård med kortare väntetider, förbättrat psykosocialt stöd och förebyggande arbete samt en stärkt ställning för patienten.


Träffa Region Örebro län under SM-veckan!

2015-01-23
Mellan den 26 januari och den 1 februari pågår SM-veckan i Örebro. Som samarbetspartner till arrangören Örebro kommun vill vi på Region Örebro län vara med och bidra till att SM-veckan blir så upplevelserik som möjligt för alla besökare och deltagare.
På sidan om SM-veckan här på vår webbplats hittar du detaljerad information om våra aktiviteter under veckan.

En tillgänglig SM-vecka med unik sportkommentator

2015-01-22
SM-veckan i Örebro blir den största vinterveckan någonsin med svenska mästare i 26 idrotter. Ambitionen är att det också ska bli en tillgänglig SM-vecka för så många som möjligt. Tillgängligheten har funnits med i planeringen och all tillgänglighetsinformation samlas nu på ett ställe. För första gången i Sverige kommer också en direktsänd teckenspråkig sportkommentator kommentera längdskidåkningen.

Syncentralen har de mest nöjda patienterna i höstens patientenkät

2015-01-26
Under hösten 2014 berättade barn och vuxna hur de upplever nytta, kommunikation, delaktighet och bemötande i kontakten med verksamheterna på området Habilitering och hjälpmedel, och vilket förtroende de känner. ”Bemötande” och ”Kommunikation” får fortsatt höga betyg från patienterna. Syncentralen har de allra nöjdaste patienterna, och verksamheten får genomgående mycket höga betyg.

1177 Vårdguiden 


Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss