Örebrokonferensen

Forsknings- och utvecklingskonferensen upphör

Forsknings- och utvecklingskonferensen i Örebro har sedan slutet av 1980-talet varit en viktig mötesplats för forskare, praktiker och brukare inom habiliteringsområdet. Konferensen har spelat en avgörande roll för uppbyggandet av habiliteringsforskningen i Sverige och den var under lång tid den enda i sitt slag.

Allt eftersom habiliteringsområdet har utvecklats har också behovet av mer avgränsade och specialiserade konferenser ökat. Så trots att Örebrokonferensen varit mycket uppskattad har antalet besökare stadigt minskat de senaste åren och behovet av den minskat. Vi har därför fattat det svåra beslutet att inte fortsätta arrangera konferensen.

För att hedra konferensen och alla som bidragit till att göra den till den fantastiska mötesplats den varit genom åren, är vi glada över att ha fått avsluta med flaggan i topp. Med temat för den 13:e forskning- och utvecklingskonferensen ”Fånga framtiden – möjligheter och hinder för ökad aktivitet och delaktighet” 2012 skickar vi stafettpinnen vidare till alla konferensarrangörer inom habiliteringsområdet.

Lycka till med detta viktiga arbete!

Lars-Olov Lundqvist        Mats Eriksson
Forskningschef                   FörvaltningsdirektörLogotype habilitering och hjälpmedel    Logotype Örebro universitet


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 17 oktober 2013

Innehållsansvarig: Lars-Olov Lundqvist

Publicerad av Lars-Olov Lundqvist

Kortadress: http://www.orebroll.se/orebrokonferensen