FoU-stöd

Vid PFC ges konsultation och handledning till medarbetare inom psykiatrin som bedriver verksamhetsanknutna FoU-projekt av olika slag. 
Här är en lista över pågående FoU-projekt:


Anhörigutbildning via internet för anhöriga till personer med borderline personlighetsstörning. (Johan Steczkó, DBT-enheten)

Att använda visualisering i det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar (Lovisa Bonerfält, BUV)

Att leva med ett syskon med ätstörning (Carina Kallio, BUV)

Cool Kids gruppbehandling för barn med ångestproblematik - en utvärdering av det kliniska arbetet vid BUP i Örebro (Karin Flygare, BUV)

En pilotstudie av sambandet mellan ECT, depression och kognitiv funktion (Georgios Alexopoulos, Allmänpsykiatrisk öppenvård)

Genomlysning av patienters begåvningstest vid Beroendecentrum (Angelica Deile, Beroendecentrum)

Internetbehandling för bipolär sjukdom (Lisa Lövgren och AnnSofie Eriksson, Inst för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet)

Jagstrukturerande psykoterapi, en behandlingsmetod för normalbegåvade unga vuxna med autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD (Maria Fernström, Habilitering och hjälpmedel)

Neuropsykologisk problematik hos vuxna med kongenialt rubellasyndrom (Olle Hinderson, Psykiatrisk akut- och heldygnsvård)

Patienters delaktighet i psykiatrisk öppenvård (Andreas Lindmark, Läkarenheten, Allmänpsykiatri, Örebro)

Patienters delaktighet i psykiatrisk slutenvård, (Krzysztof Nisel, Läkarenheten, Allmänpsykiatri, Örebro)

Statistisk analys av symptomfrihet efter elektrokonvulsiv behandling (Emil Gustafsson, PFC)

Strukturerad suicidriskbedömning vid allmänpsykiatriska klinikens jourmottagning på USÖ (Athanasios Tournavitis, Allmänpsykiatriska kliniken, USÖ)

Utlandsfödda psykospatienters upplevelser av sin sjukdom och den vård och behandling som de har fått (Mona Soholat, Läkarenheten, Allmänpsykiatri, Örebro)

Utvärdering av DBT-enhetens dagbehandling (Anna Demetriades och Linda Holländare, Psykiatri för barn och unga vuxna)

Utvärdering av DBT föräldrautbildning BUV Örebro (Maria Malmberg, BUV)

Vilka terapeutbeteenden är kopplade till utfallet vid internetbehandling för depression? (Maria Berglind och Frida Grape, Inst för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet)

Väckarklockan – en kvalitativ studie om patienters upplevelser och tankar kring att erhålla återfallsprevention i grupp (Alexandra Jarczewska, Allmänmottagningen, Beroendecentrum)


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 30 juni 2014

Innehållsansvarig: Agneta Schröder

Publicerad av Anna Wadefjord