Vård och hälsa

Manlig läkare lyssnar med stetoskop på en mindre pojkes hjärta.

Landstingets främsta ansvar är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande.

Information från landstinget

Du erbjuds vård där väntetiden är kortast

Hög tillgänglighet och god kvalitet är viktigt för att du som patient ska få en vård som du är nöjd med.

Som patient i Örebro läns landsting kan du bli erbjuden vård på ett annat sjukhus i länet än det som du har närmast till. På så sätt kan du få vård snabbare.

Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro samverkar för att ge alla länsbor god vård inom kortast möjliga tid.

Mina vårdkontakter: Nå vården när det passar dig

Den nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter införs stegvis i Örebro läns landsting. Det innebär att länsinvånarna via webben kan nå vården när det passar dem.

Med ett personligt användarkonto kan man till exempel när som helst på dygnet kontakta sin vårdcentral eller mottagning för att av- och omboka tid eller förnya recept. Man kan också få se en översikt på sina recept och läkemedel. Via Mina vårdkontakter är det också möjligt att välja vårdcentral.

Hälsoval Örebro län - du väljer vårdcentral

Landstinget har infört Hälsoval Örebro län. Det innebär utökade möjligheter för dig att fritt välja vårdcentral i hela länet. Du kan välja en av de vårdcentraler som landstinget själv driver, eller en av dem som drivs av privata företag, med ersättning från Örebro läns landsting.


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 26 september 2014

Innehållsansvarig: Jenny Yttermalm

Publicerad av Carl Olsson

Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss