USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Förlossning
  • Näracancer

Vid Medicinska kliniken vårdar vi patienter med bland annat blodsjukdomar, diabetes, mag-tarmsjukdomar och njursjukdomar.

Information från landstinget

Lovisa Bergengren, forskare och specialistläkare i gynekologi vid USÖForskning kan förebygga livmoderhalscancer

För att förebygga livmoderhalscancer eller cervixcancer kallas alla kvinnor mellan 23 och 59 års ålder regelbundet till cellprovtagning i Örebro läns landsting. I cellprovet kan eventuella cellförändringar upptäckas och behandlas i god tid innan de utvecklas till cancer.Bra akut hjärtsjukvård – förebyggande åtgärder kan förbättras

Den akuta infarktvården i Örebro län fungerar väl. Vid tidigare nationella uppföljningar har Universitetssjukhuset Örebro varit snabbast i landet när det gäller behandling för akut hjärtinfarkt.

Sprängningsarbeten på USÖ

Skanska utför nu sprängningsarbeten på parkeringsytan längs med Södra Grev Rosengatan på USÖ. Sprängningsarbetena, som beräknas pågå i cirka två månader, är en del i det omfattande arbetet med att flytta Södra Grev Rosengatan.

Ny akutmottagning byggs

En ny barnakut byggs och den befintliga akutmottagningen byggs om.

Byggnationerna innebär att parkering och tillgänglighet reduceras i området. För att minska trafikproblem ombeds besökare att i största mån undvika att trafikera området.

Karta över USÖ-området

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon