USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Förlossning
  • Näracancer

Ögonkliniken vid USÖ har mer än 40 000 läkar- och sköterskebesök per år. Vi har även en omfattande operationsverksamhet där vi tar emot patienter från hela Sverige.

Information från landstinget

Nyckelfonden ger 6 miljoner till klinisk forskning på USÖ

Nyckelfonden har delat ut 6 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt för att stärka den medicinska forskningen vid USÖ.

Misstanke om hudcancer?

Under Euromelanoma Day, som i år uppmärksammas under perioden 5-9 maj, kan du få hudförändringar undersökta av hudläkare utan remiss.

Psykiatrisk jourmottagning på USÖ byggs om och till

Psykiatrisk jourmottagning byggs om

Nu byggs en ny psykiatrisk jourmottagning.
 


Skiss över nybyggnad av barnakuten

Ny akutmottagning byggs

En ny barnakut byggs och den befintliga akutmottagningen byggs om.

 

 
Byggnationerna innebär att parkering och tillgänglighet reduceras i området. För att minska trafikproblem ombeds besökare att i största mån undvika att trafikera området.

Karta över USÖ-området

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon