USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Förlossning
  • Näracancer

Vid Medicinska kliniken vårdar vi patienter med bland annat blodsjukdomar, diabetes, mag-tarmsjukdomar och njursjukdomar.

Information från landstinget

Sola med måtta

Hur solar man egentligen förnuftigt? Är det nyttigt att sola? Vi har frågat Christian Steczkó Nilsson, hudläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Betablockerare kan ha skyddande effekt vid hjärnskador

Om en skallskadad person så tidigt som möjligt efter en skallskada får en betablockerande blodtrycksmedicin kan överlevnaden öka liksom om patienten redan före skadan har en pågående medicinering med betablockad. Det visar Shahin Mohseni i sin doktorsavhandling vid Universitetet i Örebro och USÖ.

Ny akutmottagning byggs

En ny barnakut byggs och den befintliga akutmottagningen byggs om.

Byggnationerna innebär att parkering och tillgänglighet reduceras i området. För att minska trafikproblem ombeds besökare att i största mån undvika att trafikera området.

Karta över USÖ-området

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon