USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Förlossning
  • Näracancer

Vid Kärl-Thoraxkliniken opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar i hjärta, lungor och bröstkorg.

Information från landstinget

Sprängningsarbeten på USÖ startar måndag 25 augusti

Måndag den 25 augusti kommer Skanska att påbörja sprängningsarbeten på parkeringsytan längs med Södra Grev Rosengatan på USÖ. Sprängningsarbetena, som beräknas pågå i cirka två månader, är en del i det omfattande arbetet med att flytta Södra Grev Rosengatan.

Telemedicinsk rehab för strokedrabbade – snart på USÖ

Varje år drabbas 30 000 människor av stroke, det är en var sjuttonde minut. På USÖ pågår ett pilotprojekt i samarbete med bland andra Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet för att hjälpa strokedrabbade med rehabilitering via interaktiv distanslösning i hemmiljö.

Ny akutmottagning byggs

En ny barnakut byggs och den befintliga akutmottagningen byggs om.





Byggnationerna innebär att parkering och tillgänglighet reduceras i området. För att minska trafikproblem ombeds besökare att i största mån undvika att trafikera området.

Karta över USÖ-området

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon