USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Förlossning
  • Näracancer

På Avdelningen för sjukgymnastik jobbar ungefär 50 sjukgymnaster och assistenter. Vi är specialiserade inom olika områden och du kan möta oss på 18 av sjukhusets kliniker.

Information från landstinget

Lovisa Bergengren, forskare och specialistläkare i gynekologi vid USÖForskning kan förebygga livmoderhalscancer

För att förebygga livmoderhalscancer eller cervixcancer kallas alla kvinnor mellan 23 och 59 års ålder regelbundet till cellprovtagning i Örebro läns landsting. I cellprovet kan eventuella cellförändringar upptäckas och behandlas i god tid innan de utvecklas till cancer.Bra akut hjärtsjukvård – förebyggande åtgärder kan förbättras

Den akuta infarktvården i Örebro län fungerar väl. Vid tidigare nationella uppföljningar har Universitetssjukhuset Örebro varit snabbast i landet när det gäller behandling för akut hjärtinfarkt.

Sprängningsarbeten på USÖ

Skanska utför nu sprängningsarbeten på parkeringsytan längs med Södra Grev Rosengatan på USÖ. Sprängningsarbetena, som beräknas pågå i cirka två månader, är en del i det omfattande arbetet med att flytta Södra Grev Rosengatan.

Ny akutmottagning byggs

En ny barnakut byggs och den befintliga akutmottagningen byggs om.

Byggnationerna innebär att parkering och tillgänglighet reduceras i området. För att minska trafikproblem ombeds besökare att i största mån undvika att trafikera området.

Karta över USÖ-området

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon