USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Förlossning
  • Näracancer

På Blodcentralen välkomnas nya blodgivare. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg, därför är din insats livsviktig för många människor.

Information från landstinget

Välkommen att fira Nyckelfonden som fyller 25 år!

Tisdag 22 april vill vi bjuda in till en offentlig föreläsning för att fira Nyckelfonden som fyller 25 år. Tack vare Nyckelfonden har vi kunnat bedriva patientnära klinisk forskning för att förbättra vården och för våra patienter, med förfinade operationstekniker, bättre undersökningsmetoder och mer precisa diagnoser.

Provtagningen och AK-mottagningen öppnar i nya lokaler

Tisdag den 8 april öppnar Laboratoriemedicins provtagning och AK-mottagning i nya lokaler på bottenvåningen i M-huset. I samma lokaler kommer även trombosmottagningen att finnas.

Klicka här för att se i vår webbkarta var nya Provtagningen ligger

Psykiatrisk jourmottagning på USÖ byggs om och till

Psykiatrisk jourmottagning byggs om

Nu byggs en ny psykiatrisk jourmottagning.
 


Skiss över nybyggnad av barnakuten

Ny akutmottagning byggs

En ny barnakut byggs och den befintliga akutmottagningen byggs om.

 

 
Byggnationerna innebär att parkering och tillgänglighet reduceras i området. För att minska trafikproblem ombeds besökare att i största mån undvika att trafikera området.

Karta över USÖ-området

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon